Gut bezahlte 24 Stunden Pflegestellen

Adresse:

Berliner Allee 40, 40212 Düsseldorf

0211-97635190

Polityka prywatności

1. prywatność w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe notatki dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzin naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą być użyte do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej w niniejszym tekście.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest przeprowadzane przez operatora serwisu. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Twoje dane są zbierane z jednej strony, dzieląc je z nami. Na przykład może to być dane, które można wprowadzić do formularza kontaktowego.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy IT, gdy odwiedzamy naszą stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarki internetowe, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie zaraz po wprowadzeniu naszej strony internetowej.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia, że witryna jest dostarczana poprawnie. Inne dane mogą służyć do analizowania zachowania użytkownika.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymywania przez cały czas informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również na inne pytania dotyczące ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w każdej chwili pod adresem podany w Impressum. Przysługuje Ci również prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Użytkownik ma również prawo, w pewnych okolicznościach, do wymagania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności w sekcji “prawo do ograniczania przetwarzania”.

Narzędzia i narzędzia analityczne innych firm

Kiedy odwiedzasz naszą stronę, Twoje zachowanie przeglądania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie z cookies i tzw programów analitycznych. Analiza Twoich zachowań surfowania jest zwykle anonimowa; Zachowanie surfowania nie może być śledzone z powrotem do Ciebie. Można sprzeciwić się tej analizy lub uniemożliwić jej przez nie przy użyciu niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w następującej polityce prywatności.

Możesz nie zgodzić się z tą analizą. Będziemy informować Cię o możliwościach sprzeciwu w niniejszej polityce prywatności.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Prywatności

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, jak również niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które mogą być użyte do identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.

Chcielibyśmy podkreślić, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikowania się za pośrednictwem poczty e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na organ odpowiedzialny

Odpowiedzialna jednostka przetwarzania danych na tej stronie jest:

Media Solutions UG (ograniczona odpowiedzialność)
Dyrektor
Michaeł Weinsberg
Neustraße 39
40213 Düsseldorf

Telefon: 015253147002
E-Mail: info@medialoesungen.eu

Osoba, która jest osobą fizyczną lub prawną, która decyduje samodzielnie lub razem z innymi w celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy E-mail itp.).

Odwoływanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Możesz odwołać zgodę już udzieloną w dowolnym momencie. Aby to zrobić, niekształcone wiadomości przez E-Mail do nas wystarczy. Zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzona do momentu wygaśnięcia prawa do odstąpienia od umowy pozostaje nienaruszona.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i Direct mail (art. 21 Rodo)

Podczas przetwarzania danych na podstawie artykułu 6 (6). 1 świeci się. e lub f Rodo, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji; ma to również zastosowanie do profilowania opartego na tych przepisach. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie danych, znajduje się w niniejszej polityce prywatności. Jeśli użytkownik zgłosi sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad Twoimi zainteresowaniami, prawami i swobodami lub przetwarzaniem danych. służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 s. 1 Rodo).

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli sprzeciwisz się, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 s. 2 Rodo).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia Rodo, zainteresowane osoby mają prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania nie narusza innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przetwarzania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, albo do siebie, albo do strony trzeciej w powszechnym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, odbywa się to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby wysyłane do nas jako operator witryny, ta strona używa protokołu SSL lub SSL. Szyfrowanie TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać przez fakt, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” i przez ikonę kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które przesyłasz do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Zaszyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

Jeśli po zawarciu umowy zapłaconej, istnieje obowiązek dostarczenia nam danych płatności (np. numer rachunku z upoważnienia do zapłaty), dane te będą wymagane do przetwarzania płatności.

Transakcje płatnicze za pośrednictwem zwykłych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenia zapłaty) są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać przez fakt, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” i przez ikonę kłódki w linii przeglądarki.

W przypadku komunikacji szyfrowanej Państwa dane dotyczące płatności, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i korekta

W zakresie obowiązujących przepisów prawa masz prawo do bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w stosownych przypadkach, prawa do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w nadruku w celu uzyskania dalszych pytań na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Aby to zrobić, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • W przypadku zakwestionowania dokładności przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. W czasie trwania egzaminu masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało/dzieje się nielegalnie, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale musisz je wykonywać, bronić lub dochodzić roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • W przypadku sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 (4) 1 GDPR, należy dokonać równowagi między naszymi i naszymi interesami. Dopóki nie jest jasne, którego interesów przeważają, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, takie dane mogą być wykorzystywane wyłącznie za jego zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innego osoby fizycznej lub prawnej lub z powodu ważnego interesu publicznego w Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego.

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiają się korzystanie z danych kontaktowych opublikowanych w zakresie obowiązku wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład przez spam.

3. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Niektóre strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookies nie powodują uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość plików cookie, których używamy, to tzw. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas kolejnej wizyty.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informować Cię o ustawieniu plików cookie i zezwalania na pliki cookie tylko w przypadku poszczególnych przypadków, aby wykluczyć akceptację plików cookies w określonych przypadkach lub ogólnie, oraz aby automatycznie usuwać ciasteczka po zamknięciu przeglądarki. , aby aktywować. W przypadku wyłączenia plików cookies funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie, które są niezbędne do komunikacji elektronicznej lub do świadczenia określonych funkcji, które chcesz (np. funkcja koszyka zakupów), są określane na podstawie art. 1 świeci się. f Rodo. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu zapewnienia technicznie bezbłędnych i zoptymalizowanych usług. W zakresie, w jakim przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań użytkownika), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dzienników serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dzienników serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta dostępu do maszyny
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Te dane nie są scalane z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie artykułu 6 (4) 1 świeci się. f Rodo. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezpłatnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu należy rejestrować pliki dzienników serwera.

Kontakt

Jeśli wyślesz nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza wniosku, w tym dane kontaktowe, które tam dostarczasz, będą przechowywane u nas w celu przetworzenia wniosku oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępniamy tych danych bez Twojej zgody.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 s. 1 lit. a Rodo). Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Aby to zrobić, niekształcone wiadomości przez E-Mail do nas wystarczy. Zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzona do momentu wygaśnięcia odwołania nie narusza prawa do odstąpienia od umowy.

Dane, które wpiszesz w formularzu kontaktowym, pozostaną z nami, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych zostanie pominięty (np. po przetworzeniu wniosku). Obowiązujące przepisy prawne, w szczególności okresy przechowywania, pozostają nienaruszone.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktujemy się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie, w tym wszelkie wynikające z tego dane osobowe (imię i nazwisko, prośba) w celu przetworzenia Państwa prośby, będą przechowywane i przetwarzane przez nas. Nie udostępniamy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie artykułu 6 (4) 1 świeci się. b Rodo, jeśli wniosek jest związany z realizacją umowy lub jest niezbędny do wykonania środków przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 s. 1 lit. Rodo) i/lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 s. 1 lit. f Rodo), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu żądań skierowanych do nas.

Dane przesyłane przez użytkownika do nas przez zapytania kontaktowe pozostają z nami do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych zostanie pominięty (np. po przetworzeniu wniosku). Obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawowe okresy przechowywania, pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Dane wprowadzone w tym celu wykorzystujemy wyłącznie do celów korzystania z danej oferty lub usługi, dla której zarejestrowano. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być dostarczone w całości. W przeciwnym razie nie będziemy odmawiać rejestracji.

W przypadku istotnych zmian, takich jak zakres oferty lub w przypadku zmian technicznie koniecznych, wykorzystujemy adres e-mail podany w momencie rejestracji w celu poinformowania Cię w ten sposób.

Dane wprowadzane podczas rejestracji będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 sek. 1 lit. a Rodo). Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Aby to zrobić, niekształcone wiadomości przez E-Mail do nas wystarczy. Odwołanie nie narusza legalności przetwarzania danych, które zostało już przeprowadzone.

Dane zebrane podczas rejestracji będą przechowywane przez nas tak długo, jak jesteś zarejestrowany na naszej stronie internetowej i zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Rejestracja w serwisie Facebook Connect

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na naszej stronie internetowej, możesz zarejestrować się w serwisie Facebook Connect. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w serwisie Facebook Connect i kliknij przycisk “Zaloguj się przez Facebooka”/”Połącz z Facebookiem”, zostaniesz automatycznie przekierowany na platformę Facebooka. Tam można zarejestrować się z danych użycia. Spowoduje to powiązanie profilu na Facebooku z naszą witryną lub usługami. Ten link daje nam dostęp do Twoich danych przechowywanych na Facebooku. Są to głównie:

 • Imię i nazwisko na Facebooku
 • Profil na Facebooku i obraz okładki
 • Obraz okładki Facebooka
 • adres e-mail przechowywany na Facebooku
 • Identyfikator Facebooka
 • Listy znajomych na Facebooku
 • Facebook lubi (“like me”)
 • Urodziny
 • Seks
 • Kraju
 • Język

Te informacje służą do konfigurowania, wdrażania i personalizowania konta.

Rejestracja w serwisie Facebook-Connect oraz związane z nimi procesy przetwarzania danych opierają się na Twojej zgodzie (art. 6 sek. 1 lit. a Rodo). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Regulamin serwisu Facebook i Polityka prywatności. Można je znaleźć pod adresem: https://de-de.Facebook.com/about/privacy/ i https://de-de.Facebook.com/legal/terms/.

Funkcja komentowania na tej stronie

Dla funkcji komentowania na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, informacje o czasie tworzenia komentarza, adresu e-mail oraz, jeśli nie zamieszczasz anonimowo, wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika zostanie zapisana.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP użytkowników, którzy piszą Komentarze. Ponieważ nie Sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed jej odblokowaniem, potrzebujemy tych danych, aby móc podejmować działania przeciwko autorowi w przypadku naruszeń prawa, takich jak obelki czy propaganda.

Subskrybuj Komentarze

Jako użytkownik witryny możesz subskrybować Komentarze po zalogowaniu. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. Możesz zrezygnować z tej funkcji w dowolnym momencie za pomocą linku w wiadomości e-mail. W takim przypadku dane wprowadzane w ramach subskrybowania komentarzy zostaną usunięte; Jeśli użytkownik przekazał nam te dane do innych celów i gdzie indziej (np. zamówienie newslettera), jednak pozostają one u nas.

Czas trwania komentarzy w pamięci

Komentarze i powiązane dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do momentu całkowitego usunięcia adnotacji lub usunięcia komentarzy z przyczyn prawnych (np. obraźliwych komentarzy).

Podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie Państwa zgody (art. 6 s. 1 lit. a Rodo). Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Aby to zrobić, niekształcone wiadomości przez E-Mail do nas wystarczy. Cofnięcie nie narusza legalności operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do ustanowienia, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane giełdowe). Odbywa się to na podstawie artykułu 6 (6) 1 świeci się. b Rodo, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (wykorzystywanie danych) w zakresie niezbędnym do umożliwienia lub obciążenia użytkownika za korzystanie z usługi.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zawarciu zlecenia lub rozwiązaniu stosunku biznesowego. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Transfer danych po zawarciu umowy dla sklepów internetowych, sprzedawców detalicznych i wysyłki towarów

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście przetwarzania umowy, na przykład firmom, którym powierzono dostawę towarów lub instytucji kredytowej, której powierzono przetwarzanie płatności. Dalsze przekazywanie danych nie odbywa się lub tylko wtedy, gdy wyrazisz wyraźną zgodę na przeniesienie. Państwa dane nie będą przekazywane stronom trzecim bez wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest artykuł 6 (4) 1 świeci się. b Rodo, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych.

Transfer danych w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług i treści cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście przetwarzania umowy, na przykład do instytucji kredytowej, której powierzono przetwarzanie płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie odbywa się lub tylko wtedy, gdy wyrazisz wyraźną zgodę na przeniesienie. Państwa dane nie będą przekazywane stronom trzecim bez wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest artykuł 6 (4) 1 świeci się. b Rodo, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych.

4. Media społecznościowe

eRecht24 bezpieczne narzędzie do udostępniania

Treści na naszych stronach mogą być udostępniane zgodnie z ochroną danych w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Google +. Ta strona używa ERecht24 bezpieczne narzędzie do udostępniania. To narzędzie ustanawia bezpośredni kontakt między sieciami i użytkownikami tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknie jeden z tych przycisków. Kliknięcie na przycisk oznacza zgodę w rozumieniu art. 1 świeci się. Rodo. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

To narzędzie nie automatycznie transferować dane użytkownika do operatorów tych platform. Jeśli użytkownik jest zalogowany w jednej z sieci społecznościowych, podczas korzystania z przycisków społecznościowych Facebooka, Google + 1, Twittera & Co., w którym użytkownik może potwierdzić tekst przed wysłaniem, pojawia się okno informacyjne.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej strony zgodnie z ochroną danych w sieciach społecznościowych bez tworzenia kompletnych profilów surfowania przez operatorów sieci.

Wtyczki mediów społecznościowych z Shariff

Na naszych stronach wykorzystywane są wtyczki mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Google +, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Z reguły można rozpoznać wtyczki za pomocą odpowiednich logo mediów społecznościowych. Aby zapewnić ochronę danych na naszej stronie, używamy tylko tych wtyczek wraz z tak zwanym “Shariff” rozwiązaniem. Ta aplikacja zapobiega wtyczki zintegrowane na naszej stronie od przesyłania danych do odpowiedniego dostawcy po raz pierwszy wchodzą na stronie.

Tylko po aktywacji odpowiedniego pluginu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk, zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerem usługodawcy (zgoda). Gdy tylko aktywujesz wtyczkę, odpowiedni Dostawca otrzyma informację, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. w serwisie Facebook) w tym samym czasie, odpowiedni Dostawca może przypisać wizytę na naszych stronach do konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki oznacza zgodę w rozumieniu art. 1 świeci się. Rodo. Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Facebook plugins (jak & przycisk Share)

Wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, są zintegrowane na naszych stronach. Możesz rozpoznać wtyczki Facebooka za pomocą logo Facebooka lub przycisku “Lubię to” na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.Facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Gdy odwiedzasz nasze strony, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informacje, które odwiedziłeś naszą stronę z Państwa adresem IP. Jeśli klikniesz na przycisk “Lubię to” na Facebooku, gdy zalogujesz się na swoje konto na Facebooku, możesz powiązać zawartość naszych stron z Twoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook przypisuje wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Chcielibyśmy podkreślić, że my, jako dostawca stron, nie otrzymamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystywania przez Facebooka. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności Facebooka na: https://de-de.Facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł skojarzyć wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika Facebooka, Wyloguj się z konta użytkownika na Facebooku.

Korzystanie z wtyczek Facebooka opiera się na art. 1 świeci się. f Rodo. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zwiększaniu widoczności w mediach społecznościowych.

Wtyczka Twitter

Na naszych stronach funkcji serwisu Twitter są zintegrowane. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji “Re-Tweet”, odwiedzane strony internetowe są powiązane z Twoim kontem na Twitterze i ogłoszone innym użytkownikom. Dane są również przesyłane do Twittera. Chcielibyśmy podkreślić, że my, jako dostawca stron, nie otrzymamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystania przez Twittera. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić politykę prywatności Twittera: https://Twitter.com/de/privacy.

Korzystanie z wtyczki Twitter opiera się na art. 1 świeci się. f Rodo. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zwiększaniu widoczności w mediach społecznościowych.

Możesz zmienić ustawienia prywatności Twittera w ustawieniach konta pod https://Twitter.com/account/settings.

Wtyczka Google +

Nasze strony wykorzystują funkcje Google +. Dostawcą usług jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zbieranie i udostępnianie informacji: za pomocą przycisku Google + można publikować informacje na całym świecie. Przycisk Google + zapewnia Tobie i innym użytkownikom spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów. Google przechowuje zarówno informacje, które podałeś + 1 dla zawartości i informacji o stronie oglądanego po kliknięciu + 1. Twoje + 1 może pojawić się jako zawiadomienie wraz z nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub profil Google, lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach w Internecie.

Google rejestruje informacje o Twoich działaniach + 1 w celu ulepszenia usług Google dla Ciebie i innych osób. Aby korzystać z przycisku Google +, potrzebny jest globalny widoczny Publiczny profil Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach ta nazwa może również zastąpić inną nazwę używaną podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mail lub mają inne informacje identyfikacyjne o Tobie.

Wykorzystanie zebranych informacji: oprócz celów opisanych powyżej, informacje, które dostarczasz, będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony prywatności Google. Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące aktywności użytkowników + 1 lub udostępniać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub stowarzyszone strony internetowe.

Korzystanie z wtyczki Google + opiera się na art. 1 świeci się. f Rodo. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zwiększaniu widoczności w mediach społecznościowych.

Wtyczka Instagram

Na naszych stronach funkcje serwisu Instagram są zintegrowane. Funkcje te są dostarczane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli zalogujesz się na swoje konto na Instagramie, możesz połączyć zawartość naszych stron z profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram można przypisać wizytę na naszych stronach do konta użytkownika. Chcielibyśmy podkreślić, że my, jako dostawca stron, nie otrzymamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych oraz ich wykorzystania przez Instagram.

Korzystanie z wtyczki Instagram opiera się na art. 1 świeci się. f Rodo. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zwiększaniu widoczności w mediach społecznościowych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności Instagrama: https://Instagram.com/about/legal/privacy/.

5. narzędzia analityczne i reklama

Usługi Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analityki internetowej Google Analytics. Dostawcą usług jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych “ciasteczek”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez ciasteczko na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analizy opiera się na art. 1 świeci się. f Rodo. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno oferty internetowej, jak i jej reklamy.

Anonimizacja adresów IP

Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Spowoduje to skrócenie adresu IP użytkownika z Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych Umawiających się państwach umowy o europejskim obszarze gospodarczym przed ich transmisją do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. operatora strony internetowej. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie scalany z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Jednak, chcielibyśmy podkreślić, że w tym przypadku może nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie. Możesz także uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z Twoim wykorzystaniem strony internetowej (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google za pomocą wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem. Pobierz i zainstaluj: https://Tools.Google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższe łącze. Plik cookie opt-out jest ustawiony, aby uniemożliwić zbieranie Twoich danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Wyłącz Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika przez Google Analytics, zapoznaj się z polityką prywatności Google: https://support.Google.com/Analytics/Answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie zamówień i w pełni wdrożyły surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Demographics w: Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji “cech demograficznych” w Google Analytics. Umożliwia to generowanie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google oraz od danych odwiedzających od osób trzecich. Dane te nie mogą być kojarzone z konkretną osobą. Możesz dezaktywować tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na koncie Google lub generalnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak pokazano w pozycji “sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Statystyki WordPress

Ta strona korzysta z WordPress Tool stats statystycznie ocenić dostęp odwiedzających. Dostawcą jest Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress stats wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze i pozwalają na analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane na serwerach w USA. Twój adres IP zostanie zanonimizowany po przetworzeniu i przed przechowywaniem.

Pliki cookie “WordPress-stats” pozostają na urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Przechowywanie plików cookie “WordPress stats” i korzystanie z tego narzędzia analizy opierają się na art. 1 świeci się. f Rodo. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zanonimizowanej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno oferty internetowej, jak i jej reklamy.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informować Cię o ustawieniu plików cookie i zezwalania na pliki cookie tylko w przypadku poszczególnych przypadków, aby wykluczyć akceptację plików cookies w określonych przypadkach lub ogólnie, oraz aby automatycznie usuwać ciasteczka po zamknięciu przeglądarki. , aby aktywować. W przypadku wyłączenia plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystaniu danych w przyszłości poprzez umieszczenie w przeglądarce pliku cookie opt-out, klikając ten link: https://www.Quantcast.com/opt-out/.

Jeśli usuniesz pliki cookie na komputerze, musisz ponownie ustawić plik cookie opt-out.

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords jest internetowym programem reklamowym firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (“Google”).

W ramach Google AdWords używamy tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google zostanie ustawiony plik cookie do śledzenia konwersji. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza na komputerze użytkownika. Te pliki cookie wygasają po upływie 30 dni i nie są używane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre strony tej witryny i plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany do tej strony.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci znajdą łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymasz jednak żadnych informacji, które mogą być użyte do identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu, łatwo wyłączając plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej w obszarze Ustawienia użytkownika. Nie są one uwzględniane w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie “plików cookie do konwersji” i korzystanie z tego narzędzia do śledzenia są oparte na art. 1 świeci się. f Rodo. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno oferty internetowej, jak i jej reklamy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google, zapoznaj się z polityką prywatności Google: https://policies.Google.com/privacy?hl=de.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informować Cię o ustawieniu plików cookie i zezwalania na pliki cookie tylko w przypadku poszczególnych przypadków, aby wykluczyć akceptację plików cookies w określonych przypadkach lub ogólnie, oraz aby automatycznie usuwać ciasteczka po zamknięciu przeglądarki. , aby aktywować. W przypadku wyłączenia plików cookies funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

6. biuletyn informacyjny

Dane newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwalają nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i że otrzymasz newsletter. Zgadzają się. Dalsze dane nie są gromadzone lub tylko na zasadzie dobrowolności. Wykorzystujemy te dane wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Dane wprowadzone do formularza rejestracji newslettera będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 sek. 1 lit. a Rodo). Możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adres e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera w dowolnym momencie, na przykład za pośrednictwem linku “Anuluj subskrypcję” w newsletterze. Cofnięcie nie narusza legalności operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane, które przechowujesz u nas w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas, dopóki nie zostaną podane w biuletynie i usunięte po biuletyn został cofany. Dane przechowywane przez nas do innych celów pozostają nienaruszone.

Mailchimp

Ta strona korzysta z usług MailChimp do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to usługa, która może być używana, między innymi, do organizowania i analizowania wysyłania newsletterów. Jeśli wprowadzisz dane w celu otrzymywania newslettera (np. adres e-mail), będzie on przechowywany na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp jest certyfikowany zgodnie z “Tarcza prywatności UE-USA”. Tarcza prywatności jest umową zawartą między Unią Europejską (UE) a USA w celu zapewnienia zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w USA.

Z pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie newsletter. Po otwarciu wiadomości e-mail wysłanej z MailChimp, plik (tzw. Web-beacon) zawarty w wiadomości e-mail łączy się z serwerami MailChimp w Stanach Zjednoczonych. Pozwala to na ustalenie, czy wiadomość biuletynu została otwarta i które łącza zostały kliknięte w razie potrzeby. Ponadto zbierane są informacje techniczne (np. czas pobierania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacje te nie mogą być przypisane do odpowiedniego odbiorcy biuletynu. Są one wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newslettera. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystane do lepszego dostosowania przyszłych biuletynów do interesów odbiorców.

Jeśli nie chcesz, aby analiza przez MailChimp, musisz zrezygnować z newslettera. W tym celu zapewniamy odpowiedni link w każdej wiadomości newslettera. Możesz również zrezygnować z otrzymywania newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 s. 1 lit. a Rodo). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie, rezygnując z otrzymywania newslettera. Cofnięcie nie narusza legalności operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane, które przechowujesz u nas w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas, dopóki nie zostaną podane w biuletynie i zostaną usunięte z naszych serwerów, jak również z serwerów MailChimp po tym, jak nie subskrybujesz z newslettera. Dane przechowywane przez nas do innych celów pozostają nienaruszone.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności MailChimp na: https://MailChimp.com/legal/terms/.

7. wtyczki i narzędzia

YouTube z ulepszoną prywatnością

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube. Strona jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Używamy YouTube w zaawansowanym trybie prywatności. Według YouTube, ten tryb uniemożliwia YouTube przechowywanie informacji o odwiedzających Tę stronę przed ich oglądania wideo. Z drugiej strony rozszerzony tryb ochrony danych niekoniecznie wyklucza przesyłanie danych do partnerów YouTube. Dzięki temu YouTube jest w stanie połączyć się z siecią Google DoubleClick, niezależnie od tego, czy oglądasz film.

Po rozpoczęciu filmu YouTube na naszej stronie internetowej nawiązane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie poinformowany, który z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany (-a) na swoim koncie YouTube, możesz zezwolić YouTube na kojarzenie zachowań przeglądania bezpośrednio z osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogując się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu po rozpoczęciu filmu. Za pomocą tych plików cookie YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane, między innymi, do zbierania statystyk wideo, poprawy użyteczności i zapobiegania oszustwom. Pliki cookie pozostają na urządzeniu do momentu ich usunięcia.

W razie potrzeby, po rozpoczęciu filmu w YouTube, mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, nad którymi nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 4 1 świeci się. f Rodo.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności w YouTube, odwiedź jego politykę prywatności pod adresem: https://policies.Google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę Vimeo, nawiązane zostanie połączenie z serwerami Vimeo. Serwer Vimeo zostanie poinformowany, który z naszych stron odwiedziłeś. Vimeo uzyskuje również Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy użytkownik nie jest zalogowany do Vimeo lub nie ma konta w serwisie Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo są przesyłane na serwer Vimeo w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli jesteś zalogowany (-a) na swoim koncie w serwisie Vimeo, Włącz Vimeo, aby skojarzyć zachowanie przeglądania bezpośrednio z osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogując się z konta Vimeo.

Korzystanie z Vimeo leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 6 1 świeci się. f Rodo.

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://Vimeo.com/privacy.

Czcionki internetowe Google

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczonych przez Google do wyświetlania czcionek w spójny sposób. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą usług jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z map Google leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego lokalizowania miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 4 1 świeci się. f Rodo.

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.Google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Używamy “Google reCAPTCHA” (zwanej dalej “reCAPTCHA”) na naszych stronach internetowych. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane są wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) przez człowieka lub przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę internetową na podstawie różnych cech charakterystycznych. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy użytkownik strony internetowej wejdzie na stronę. W celu analizy, reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, Długość pobytu osoby odwiedzającej witrynę internetową lub ruchy myszy dokonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy zostaną przekazane do Google.

Analizy reCAPTCHA są uruchamiane całkowicie w tle. Osoby odwiedzające witrynę nie są powiadamiane o tym, że odbywa się analiza.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 1 świeci się. f Rodo. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed obraźliwym zautomatyzowanym szpiegostwo i przed spamem.

Aby uzyskać więcej informacji o Google reCAPTCHA i polityce prywatności Google, zapoznaj się z poniższymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://www.Google.com/reCAPTCHA/intro/Android.html.

Soundcloud

Na naszych stronach można zintegrować wtyczki sieci społecznościowej SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Wielka Brytania). Wtyczki SoundCloud można rozpoznać po logo SoundCloud na dotkniętych stronach.

Gdy odwiedzasz nasze strony, po aktywacji wtyczki nawiązane jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem SoundCloud. SoundCloud otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk “Lubię to” lub “Udostępnij” podczas logowania do konta użytkownika SoundCloud, możesz połączyć i/lub udostępnić zawartość naszych stron za pomocą profilu SoundCloud. Dzięki temu SoundCloud przypisze Twoje konto użytkownika do odwiedzenia naszych stron. Chcielibyśmy podkreślić, że my, jako dostawca stron, nie otrzymamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez SoundCloud.

Korzystanie z SoundCloud opiera się na art. 1 świeci się. f Rodo. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zwiększaniu widoczności w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności SoundCloud pod adresem: https://SoundCloud.com/pages/privacy.

Jeśli nie chcesz, aby usługa SoundCloud przypisały wizytę na naszych stronach do konta użytkownika SoundCloud, Wyloguj się z konta użytkownika SoundCloud przed aktywacją zawartości z wtyczki SoundCloud.

8. dostawcy usług płatniczych i sprzedawcy

Paypal

Na naszej stronie internetowej oferujemy płatności za pośrednictwem systemu PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.A.R.l. et cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwany dalej “PayPal”).

Jeśli wybierzesz płatność za pośrednictwem systemu PayPal, dane dotyczące płatności zostaną przesłane do systemu PayPal.

Twoje dane zostaną przekazane do firmy PayPal na podstawie art. 1 świeci się. Rodo (zgoda) i art. 1 świeci się. b Rodo (przetwarzanie w celu wykonania umowy). Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Odwołanie nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych w przeszłości.

Directebanking

Na naszej stronie internetowej oferujemy między innymi płatności za pomocą “natychmiastowego przelewu”. Dostawcą tej usługi płatniczej jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich (zwana dalej “Sofort GmbH”).

Z pomocą procedury “natychmiastowego przelewu” otrzymujemy potwierdzenie płatności od Sofort GmbH w czasie rzeczywistym i może natychmiast zacząć wypełniać nasze zobowiązania.

Jeśli wybrałeś metodę płatności “natychmiastowe przeniesienie”, będziesz wysyłać kod PIN i ważną TAN do Sofort GmbH, z którą może zalogować się na swoje konto bankowe online. Sofort GmbH automatycznie sprawdza saldo konta po zalogowaniu się i przeprowadza transfer do nas za pomocą TAN, który złoży. Następnie natychmiast przesyła nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu, sprzedaż, limit kredytowy MRP oraz istnienie innych rachunków, jak również ich gospodarstw, są automatycznie sprawdzane.

Oprócz kodu PIN i TAN, dane dotyczące płatności, które wprowadzisz, oraz dane o Tobie zostaną również przekazane Sofort GmbH. Dane o Tobie to imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres IP i wszelkie inne dane wymagane do przetwarzania płatności. Przekazanie tych danych jest niezbędne w celu ustalenia tożsamości użytkownika i uniknięcia prób oszustwa.

Przekazanie Państwa danych Sofort GmbH odbywa się na podstawie art. 1 świeci się. Rodo (zgoda) i art. 1 świeci się. b Rodo (przetwarzanie w celu wykonania umowy). Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Odwołanie nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych w przeszłości.

Szczegóły dotyczące natychmiastowej płatności można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.Sofort.de/datenschutz.html i https://www.Klarna.com/Sofort/.

Digistore24

Wtyczka WordPress oferuje możliwość integracji różnych usług Digistore24 na własnej stronie internetowej, na przykład bańki społecznej dowód, generator reklam partnerskich lub innych narzędzi.

Przy każdej integracji dane nieosobowe są ładowane z serwera Digistore24 (np. plik JavaScript).

To przeładowanie sprawia, że Twoja przeglądarka internetowa pobierze stronę internetową z serwera Digistore24. Nasz serwer nie ma wpływu na zakres, w jakim Twoja przeglądarka przesyła dane do serwera Digistore24. Nasz serwer nie przesyła żadnych danych do serwerów Digistore24 w tym kontekście.

Digistore24 GmbH, jako osoba odpowiedzialna za Tę stronę internetową, określa, które dane Digistore24 przechowuje i przetwarza podczas tej strony internetowej w swoim oświadczeniu o ochronie danych. Zasady ochrony prywatności Digistore24’s można znaleźć tutaj: https://www.Digistore24.com/dataschutz

Digistore24 WordPress Plugin

Wtyczka WordPress oferuje możliwość integracji różnych usług Digistore24 na własnej stronie internetowej, na przykład bańki społecznej dowód, generator reklam partnerskich lub innych narzędzi.

Przy każdej integracji dane nieosobowe są ładowane z serwera Digistore24 (np. plik JavaScript).

To przeładowanie sprawia, że Twoja przeglądarka internetowa pobierze stronę internetową z serwera Digistore24. Nasz serwer nie ma wpływu na zakres, w jakim Twoja przeglądarka przesyła dane do serwera Digistore24. Nasz serwer nie przesyła żadnych danych do serwerów Digistore24 w tym kontekście.

Digistore24 GmbH, jako osoba odpowiedzialna za Tę stronę internetową, określa, które dane Digistore24 przechowuje i przetwarza podczas tej strony internetowej w swoim oświadczeniu o ochronie danych. Zasady ochrony prywatności Digistore24’s można znaleźć tutaj: https://www.Digistore24.com/dataschutz

error: Alert: Content is protected !!